Posts Tagged ‘tolerancja’

PostHeaderIcon Mostki prostownicze

W poprzednim tekście opisane zostały diody półprzewodnikowe, były wśród nich także diody prostownicze. Otóż kiedyś okazało się, że łącząc ze sobą cztery diody prostownicze w odpowiedni sposób, uzyskujemy tzw. mostek Graetz\’a. Nawa ta pochodzi właśnie od Pana, który to odkrył. Dzięki temu mamy możliwość bardzo dobrej przemiany prądu zmiennego na prąd stały. Taki mostek prostuje zarazem dodatnie oraz ujemne pół fale przebiegu sinusoidalnego. Tego typu mostki są obecnie bardzo popularne, ponieważ cztery diody połączone ze sobą, zalewane są w jednej obudowie, a do podłączenia wystają tylko nóżki. Nie musimy sami bawić się w łączenie pojedynczych diod. Do tego na każdej obudowie jest opis która nóżka do czego ma być podłączona. Jak wiadomo musimy podłączyć dwa bieguny prądu zmiennego i mamy dwa wyjścia dodatnie oraz ujemne prądu stałego. Podstawowym parametrem, który należy brać pod uwagę jest maksymalny przepływ prądu, ponieważ im większy, tym diody bardziej się nagrzewają. Trzeba też odpowiednio dobierać napięcie pracy, chociaż głównie dostępne są mostki o dosyć wysokich progach, rzędu 50V, 100V czy nawet 400V albo 600V.

PostHeaderIcon Przekaźniki elektroniczne

Elementami wykonawczymi w elektronice są przekaźniki, inaczej zwane styczniki. Zbudowane są z cewki indukcyjnej, która steruje stykami załączającymi. Oczywiście całość zamknięta jest w obudowie. Zasada działania jest bardzo prosta, w momencie, gdy na cewkę podamy odpowiednie napięcie i przepłynie przez nią prąd, wtedy załączane są dodatkowe styki. Wytrzymują one prądy o dużych natężeniach, w zależności od modelu czasem nawet ok 20 amper. Podstawowe parametry przekaźników to: napięcie znamionowe zasilania cewki, indukcyjność cewki, pobór prądu, a także maksymalny prąd obciążenia styków oraz napięcie pracy. Do wyboru są przeróżne rodzaje i modele przekaźników. Najczęściej spotykane to takie, które można wmontować w płytkę drukowaną.
Przed wyborem modelu warto zapoznać się z notami katalogowymi i na tej podstawie wybrać coś odpowiedniego. Obecnie przekaźniki stosowane są w wielu aplikacjach czy urządzeniach elektronicznych, szczególnie tam, gdzie płyną znaczne prądy czy panują wysokie napięcia.
Cewka takiego przekaźnika najczęściej sterowana jest poprzez tranzystor, wzmacniacz operacyjny lub komparator.

PostHeaderIcon Tranzystory unipolarne

Kolejnymi bratnimi półprzewodnikami są tranzystory unipolarne, czyli polowe. Zbudowane są podobnie jak wersja bipolarna, lecz mają jeszcze dodatkową diodę w swojej strukturze. Można je podzielić na kilka podrodzajów takie jak: złączowe JFET lub z izolowaną bramką IGFET. Z tej drugiej grupy najbardziej popularne i obecnie stosowane modele to tzw. tranzystory MOSFET. Wszystkie półprzewodniki tego typu mają również trzy złącza, które nazywają się: S-źródło, D-dren oraz G-bramka. Jeżeli chodzi o zasadę działania to jest inna od poprzednich. Tranzystory unipolarne sterowane są napięciem, a to znaczy, że aby zaczął przewodzić na jego bramkę należy podać odpowiednią wartość napięcia. W porównaniu do bipolarnych, gdzie wartość może wynosić maksymalnie ok. 0,7V tutaj dochodzi do wartości ok. 15V. Podstawowe parametry to również takie jak: napięcie zasilania, maksymalny prąd przepływu, moc, częstotliwość rezystancje złączy oraz współczynnik wzmocnienia napięciowego. Tego typu tranzystory nie pracują w sposób ciągły, tylko impulsowy. Dlatego też głównie stosowane są w urządzeniach pracujących w ten sposób np. zasilacze komputerowe, wzmacniacze audio itp.