Posts Tagged ‘rezystancja’

PostHeaderIcon Wzmacniacze operacyjne

Po tranzystorach jako aktywnych półprzewodnikach, warto również zając się takimi kostkami jak wzmacniacze operacyjne. Jest to nic innego jak połączone ze sobą kilka lub kilkadziesiąt tranzystorów, wykonujących różne operacje matematyczne. Można powiedzieć, że wzmacniacz operacyjny to swego rodzaju czwórnik, ponieważ ma dwa wejścia, oraz dwa wyjścia, ze wspólną masą. Jedno wejście jest dla napięć dodatnich, drugie dla ujemnych, a wynik całej operacji podawany jest na wyjście. Warto dodać, że wzmacniacze operacyjne pracują tylko przy napięciach stałych. Działają na takiej zasadzie, iż porównują obie wartości napięć wejściowych, a ich różnica zostaje wzmocniona i podawana do wyjścia. Wartości wzmocnienia mogą być różne, ale są dosyć wysokie. Podstawowe parametry to: napięcie zasilania, wzmocnienie napięciowe, współczynnik szumów oraz maksymalne wartości napięć wejściowych. Obecnie wzmacniacze operacyjne spotykane są w formie układów scalonych. Zastosowanie znajdują w każdym sprzęcie elektronicznym, często zastępując pojedyncze tranzystory. Spotkać można różne konfiguracje pracy np. jako układy sumujące, różnicowe, filtry, różniczkujące, całkujące i wiele innych.

PostHeaderIcon Potencjometry

Nieco inną odmianą zwykłych rezystorów są rezystory regulowane, czyli tzw. potencjometry.
W tym przypadku możemy sami dowolnie ustawić sobie odpowiednią wartość rezystancji, która mieści się w danym zakresie. Oczywiście do wyboru jest kilka określonych typów, ale są to znormalizowane, najczęściej używane wartości np. 1kohm, 5kohm, 10kohm, 47kohm, 100kohm itp.
Szczegółowe wartości można zobaczyć w dowolnym sklepie elektronicznym. W przypadku tych elementów, również jest określona granica tolerancji, lecz ze względu na regulowaną wartość oporu wynosi ona około 10-20%. Możemy wyróżnić jeszcze dwa typy charakterystyki potencjometrów tzn. takie o regulacji liniowej lub logarytmicznej. W pierwszym napięcie zmienia się liniowo, czyli proporcjonalnie do kręcenia suwakiem. Natomiast w drugim przypadku wartość rezystancji najbardziej wzrasta po przekroczeniu połowy drogi ślizgacza. Ten typ stosowany jest głównie do regulacji natężenia poziomu dźwięku w układach audio. Jeżeli chodzi o rodzaje, tutaj jest kilka do wyboru. Są potencjometry zwykłe obrotowe z gałką do regulacji lub w kształcie podkówki montowane w płytce elektronicznej. Tutaj regulacji dokonuje się przy pomocy jakiegoś narzędzia np. śrubokrętu.

PostHeaderIcon Stabilizatory napięcia

Bardzo ważnymi elementami zwykłych zasilaczy sieciowych są oczywiście stabilizatory napięcia stałego. Często zdarza się, że do zasilania jakiegoś układu potrzebujemy określoną wartość, np. 12V, a posiadamy zasilacz o napięciu wyjściowym 15V. W tym momencie możemy wykorzystać właśnie taki stabilizator, który obniży nam wartość do takiej jaką potrzebujemy. Niektóre układy, szczególnie audio wymagają bardzo dobrego, stabilnego zasilania, bez żadnych przydźwięków z sieci czy zakłóceń. W tym momencie również używa się takich elementów elektronicznych.
Rolę stabilizatorów mogą pełnić zarówno diody Zenera, a także specjalne układy oparte na tranzystorach bipolarnych. Niestety w obu przypadkach otrzymujemy niezbyt najlepszą jakość stabilizacji. Obecnie bardzo popularne są układy w postaci scalonej, które w strukturze wewnętrznej zawierają również wszelkiego rodzaju zabezpieczenia. Taka kostka ma wygląd zwykłego tranzystora, lecz nóżki spełniają inne funkcje. Pierwsza nóżka to wejście, następna jest podłączana do masy, a ostatnia to wyjście. Ważnym parametrem każdego stabilizatora jest maksymalne napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe oraz maksymalny prąd przepływu.