Posts Tagged ‘przekaźniki’

PostHeaderIcon Przekaźniki elektroniczne

Elementami wykonawczymi w elektronice są przekaźniki, inaczej zwane styczniki. Zbudowane są z cewki indukcyjnej, która steruje stykami załączającymi. Oczywiście całość zamknięta jest w obudowie. Zasada działania jest bardzo prosta, w momencie, gdy na cewkę podamy odpowiednie napięcie i przepłynie przez nią prąd, wtedy załączane są dodatkowe styki. Wytrzymują one prądy o dużych natężeniach, w zależności od modelu czasem nawet ok 20 amper. Podstawowe parametry przekaźników to: napięcie znamionowe zasilania cewki, indukcyjność cewki, pobór prądu, a także maksymalny prąd obciążenia styków oraz napięcie pracy. Do wyboru są przeróżne rodzaje i modele przekaźników. Najczęściej spotykane to takie, które można wmontować w płytkę drukowaną.
Przed wyborem modelu warto zapoznać się z notami katalogowymi i na tej podstawie wybrać coś odpowiedniego. Obecnie przekaźniki stosowane są w wielu aplikacjach czy urządzeniach elektronicznych, szczególnie tam, gdzie płyną znaczne prądy czy panują wysokie napięcia.
Cewka takiego przekaźnika najczęściej sterowana jest poprzez tranzystor, wzmacniacz operacyjny lub komparator.

PostHeaderIcon Transformatory

Urządzeniem niezbędnym do zasilenia układów elektronicznych jest transformator. Ogólnie mówiąc składa się z dwóch cewek indukcyjnych nawiniętych na wspólnym rdzeniu. Pierwsze uzwojenie nazywa się pierwotne, a drugie wyjściowe wtórne. Bardzo ważną rolę odgrywają tutaj zasady praw fizyki takie jak indukcja elektromagnetyczna. Transformator jak sama nazwa wskazuje przekształca napięcie zmienne. Przeważnie jest to napięcie o wysokiej wartości np. 230V na niższą np. 24 czy 12V. Dzieje się tak dlatego, że układy elektroniczne mogą pracować tylko przy takich napięciach i po to właśnie stosuje się transformatory. Głównie w przemyśle energetycznym cały ten proces odbywa się na odwrót, czyli napięcie zostaje przekształcone z niskiego na wyższe, np. do przesyłu z elektrowni do odbiorców. Można wyróżnić dwa główne typy transformatorów: z rdzeniem w kształcie litery E lub toroidalne, czyli okrągłe. Ogólnie mówiąc pierwszy typ ma zastosowanie wszędzie, w każdym urządzeniu elektronicznym. Natomiast typ toroidalny najczęściej używany jest we wzmacniaczach mocy audio, ze względu na bardzo dużą wydajność, bez znacznych strat mocy oraz znikome zakłócenia falami elektromagnetycznymi.

PostHeaderIcon Tranzystory unipolarne

Kolejnymi bratnimi półprzewodnikami są tranzystory unipolarne, czyli polowe. Zbudowane są podobnie jak wersja bipolarna, lecz mają jeszcze dodatkową diodę w swojej strukturze. Można je podzielić na kilka podrodzajów takie jak: złączowe JFET lub z izolowaną bramką IGFET. Z tej drugiej grupy najbardziej popularne i obecnie stosowane modele to tzw. tranzystory MOSFET. Wszystkie półprzewodniki tego typu mają również trzy złącza, które nazywają się: S-źródło, D-dren oraz G-bramka. Jeżeli chodzi o zasadę działania to jest inna od poprzednich. Tranzystory unipolarne sterowane są napięciem, a to znaczy, że aby zaczął przewodzić na jego bramkę należy podać odpowiednią wartość napięcia. W porównaniu do bipolarnych, gdzie wartość może wynosić maksymalnie ok. 0,7V tutaj dochodzi do wartości ok. 15V. Podstawowe parametry to również takie jak: napięcie zasilania, maksymalny prąd przepływu, moc, częstotliwość rezystancje złączy oraz współczynnik wzmocnienia napięciowego. Tego typu tranzystory nie pracują w sposób ciągły, tylko impulsowy. Dlatego też głównie stosowane są w urządzeniach pracujących w ten sposób np. zasilacze komputerowe, wzmacniacze audio itp.