Posts Tagged ‘moc’

PostHeaderIcon Wzmacniacze operacyjne

Po tranzystorach jako aktywnych półprzewodnikach, warto również zając się takimi kostkami jak wzmacniacze operacyjne. Jest to nic innego jak połączone ze sobą kilka lub kilkadziesiąt tranzystorów, wykonujących różne operacje matematyczne. Można powiedzieć, że wzmacniacz operacyjny to swego rodzaju czwórnik, ponieważ ma dwa wejścia, oraz dwa wyjścia, ze wspólną masą. Jedno wejście jest dla napięć dodatnich, drugie dla ujemnych, a wynik całej operacji podawany jest na wyjście. Warto dodać, że wzmacniacze operacyjne pracują tylko przy napięciach stałych. Działają na takiej zasadzie, iż porównują obie wartości napięć wejściowych, a ich różnica zostaje wzmocniona i podawana do wyjścia. Wartości wzmocnienia mogą być różne, ale są dosyć wysokie. Podstawowe parametry to: napięcie zasilania, wzmocnienie napięciowe, współczynnik szumów oraz maksymalne wartości napięć wejściowych. Obecnie wzmacniacze operacyjne spotykane są w formie układów scalonych. Zastosowanie znajdują w każdym sprzęcie elektronicznym, często zastępując pojedyncze tranzystory. Spotkać można różne konfiguracje pracy np. jako układy sumujące, różnicowe, filtry, różniczkujące, całkujące i wiele innych.

PostHeaderIcon Kondensatory

Kondensator jest to bardzo ciekawy element elektroniczny, spotykany w każdym układzie. Podczas pracy gromadzi ładunek elektryczny, po to by móc go za chwilę przekazać dalej. Czasem też działa na zasadzie filtra, który przepuszcza tylko prąd stały lub zmienny. Możemy wyróżnić kilka rodzajów kondensatorów, najpopularniejsze z nich to: elektrolityczne lub stałe takie jak: ceramiczne, foliowe, styrofleksowe, poliestrowe lub tantalowe. Różnią się one między sobą budową, a dokładnie rodzajem stosowanego dielektryka wewnątrz obudowy. Najważniejszą jednostką pomiarową kondensatorów jest pojemność wyrażana w faradach. Wartości wyrażane są od pikofaradów do mikrofaradów. Podstawowe parametry tych elementów to: pojemność, temperatura pracy, rezystancja znamionowa oraz znamionowe napięcie pracy. Bardzo szczególną uwagę należy zwracać na napięcie pracy, ponieważ w momencie gdy jest ono za wysokie możemy szybko uszkodzić ten element. Jeżeli chodzi o zastosowanie to jest ich bardzo wiele. Kondensatory mogą pełnić funkcję filtracji lub odsprzęgania zasilania bądź separacji np. składowych stałych. Różne typy używa się w różnych układach np. zasilacze sieciowe klasyczne lub impulsowe, układy audio, obwody w.cz., generatory, filtry i wiele innych.