Posts Tagged ‘kondesator’

PostHeaderIcon Rezystory

Rezystor jest to nieduży element elektroniczny, który ma jakąś określoną wartość rezystancji. Dokładniej mówiąc stawia opór w momencie, gdy zaczyna przepływać przez niego prąd elektryczny. Jednostką rezystancji jest ohm, a wartości rezystorów mieszczą się w granicach od
1 do 10Mohm. Podstawowe parametry na jakie musimy zwracać uwagę podczas ich doboru to:
rezystancja nominalna, tolerancja, moc znamionowa, napięcie graniczne oraz temperaturowy współczynnik rezystancji. Oprócz wartości elementu, bardzo ważna jest właśnie tolerancja, która mówi nam o tym, w granicach ilu procent może odbiegać rezystancja elementu. Popularnie spotykane są rezystory o współczynniku tolerancji 5% lub dokładniejsze 1%. Jeżeli chodzi o moc znamionową elementu, tutaj najczęściej stosowane są o mocy 0,25W, czasem również 0,5W, 1W, 2W, a nawet 5W. Spotkać można różne rodzaje rezystorów: węglowe, metalizowane, drutowe czy ceramiczne. Najczęściej jest tak, że węglowe mają tolerancję 5% , a metalizowane 1%, oba typy moc od 0,25-2W. Rezystory ceramiczne są już o większej mocy minimum 5W, maksymalnie nawet 50W. Należy również dodać, iż rezystory o mocach 0,25-2W swoje wartości mają podane w tzw. kodach paskowych, lecz nie trzeba znać ich na pamięć, wystarczy tylko multimetr z pomiarem rezystancji.

PostHeaderIcon Transformatory

Urządzeniem niezbędnym do zasilenia układów elektronicznych jest transformator. Ogólnie mówiąc składa się z dwóch cewek indukcyjnych nawiniętych na wspólnym rdzeniu. Pierwsze uzwojenie nazywa się pierwotne, a drugie wyjściowe wtórne. Bardzo ważną rolę odgrywają tutaj zasady praw fizyki takie jak indukcja elektromagnetyczna. Transformator jak sama nazwa wskazuje przekształca napięcie zmienne. Przeważnie jest to napięcie o wysokiej wartości np. 230V na niższą np. 24 czy 12V. Dzieje się tak dlatego, że układy elektroniczne mogą pracować tylko przy takich napięciach i po to właśnie stosuje się transformatory. Głównie w przemyśle energetycznym cały ten proces odbywa się na odwrót, czyli napięcie zostaje przekształcone z niskiego na wyższe, np. do przesyłu z elektrowni do odbiorców. Można wyróżnić dwa główne typy transformatorów: z rdzeniem w kształcie litery E lub toroidalne, czyli okrągłe. Ogólnie mówiąc pierwszy typ ma zastosowanie wszędzie, w każdym urządzeniu elektronicznym. Natomiast typ toroidalny najczęściej używany jest we wzmacniaczach mocy audio, ze względu na bardzo dużą wydajność, bez znacznych strat mocy oraz znikome zakłócenia falami elektromagnetycznymi.