Posts Tagged ‘indukcja’

PostHeaderIcon Wzmacniacze operacyjne

Po tranzystorach jako aktywnych półprzewodnikach, warto również zając się takimi kostkami jak wzmacniacze operacyjne. Jest to nic innego jak połączone ze sobą kilka lub kilkadziesiąt tranzystorów, wykonujących różne operacje matematyczne. Można powiedzieć, że wzmacniacz operacyjny to swego rodzaju czwórnik, ponieważ ma dwa wejścia, oraz dwa wyjścia, ze wspólną masą. Jedno wejście jest dla napięć dodatnich, drugie dla ujemnych, a wynik całej operacji podawany jest na wyjście. Warto dodać, że wzmacniacze operacyjne pracują tylko przy napięciach stałych. Działają na takiej zasadzie, iż porównują obie wartości napięć wejściowych, a ich różnica zostaje wzmocniona i podawana do wyjścia. Wartości wzmocnienia mogą być różne, ale są dosyć wysokie. Podstawowe parametry to: napięcie zasilania, wzmocnienie napięciowe, współczynnik szumów oraz maksymalne wartości napięć wejściowych. Obecnie wzmacniacze operacyjne spotykane są w formie układów scalonych. Zastosowanie znajdują w każdym sprzęcie elektronicznym, często zastępując pojedyncze tranzystory. Spotkać można różne konfiguracje pracy np. jako układy sumujące, różnicowe, filtry, różniczkujące, całkujące i wiele innych.

PostHeaderIcon Tranzystory bipolarne

Kolejnym aktywnym elementem elektronicznym jest tranzystor. Inna jego nazwa to źródło prądowe. Występują dwa główne rodzaje tego półprzewodnika: bipolarne oraz unipolarne.Tranzystory bipolarne to nic innego jak połączenie ze sobą dwóch diod o odpowiedniej polaryzacji przewodzenia. Inaczej mówiąc może to być złącze typu NPN dla pracy przy dodatniej pół fali sygnału lub typu PNP dla ujemnej. Każdy tranzystor bipolarny posiada trzy nóżki oznaczone jako: B-baza, E-emiter oraz C-kolektor. Zasada działania w uproszczeniu polega na tym, że dając odpowiednią wartość prądu na jego bazę, sterujemy przepływem prądu w łączu kolektor-emiter.Tranzystory stosowane są do różnych celów, głównie jako elementy wzmacniające prąd lub napięcie, jest to zależne od całego układu w jakim pracują. Podstawowe parametry tych półprzewodników to: maksymalne napięcie zasilania, maksymalny prąd przepływu, wzmocnienie prądowe, moc jaką może odprowadzić, dopuszczalny prąd bazy, częstotliwość graniczna oraz temperatura. Podczas wyboru konkretnego modelu musimy dokładnie poznać parametry oraz charakterystyki, ponieważ zależy nam aby w układzie pracował bezawaryjnie. Niestety nie jest tak,iż w momencie awarii jakiegoś modelu, możemy wstawić sobie dowolny zamiennik. Dlatego właśnie najpierw należy dokładnie przestudiować parametry.