Posts Tagged ‘cewka’

PostHeaderIcon Mostki prostownicze

W poprzednim tekście opisane zostały diody półprzewodnikowe, były wśród nich także diody prostownicze. Otóż kiedyś okazało się, że łącząc ze sobą cztery diody prostownicze w odpowiedni sposób, uzyskujemy tzw. mostek Graetz\’a. Nawa ta pochodzi właśnie od Pana, który to odkrył. Dzięki temu mamy możliwość bardzo dobrej przemiany prądu zmiennego na prąd stały. Taki mostek prostuje zarazem dodatnie oraz ujemne pół fale przebiegu sinusoidalnego. Tego typu mostki są obecnie bardzo popularne, ponieważ cztery diody połączone ze sobą, zalewane są w jednej obudowie, a do podłączenia wystają tylko nóżki. Nie musimy sami bawić się w łączenie pojedynczych diod. Do tego na każdej obudowie jest opis która nóżka do czego ma być podłączona. Jak wiadomo musimy podłączyć dwa bieguny prądu zmiennego i mamy dwa wyjścia dodatnie oraz ujemne prądu stałego. Podstawowym parametrem, który należy brać pod uwagę jest maksymalny przepływ prądu, ponieważ im większy, tym diody bardziej się nagrzewają. Trzeba też odpowiednio dobierać napięcie pracy, chociaż głównie dostępne są mostki o dosyć wysokich progach, rzędu 50V, 100V czy nawet 400V albo 600V.

PostHeaderIcon Cewki indukcyjne

Czasem bardzo ważnymi elementami do zastosowania w układzie elektronicznym, mogą być elementy indukcyjne takie jak np. cewki. Działają one na podobnej zasadzie jak kondensatory, ponieważ też mają możliwość gromadzenia energii elektrycznej, którą potem przekazują dalej.
Różnica może polegać na tym, że w elementach indukcyjnych przeważnie gromadzą się ładunki o bardzo wysokich napięciach. Podstawową jednostką pomiaru indukcyjności cewki jest Henr, a wartości podaje się w mH lub uH. Elementy indukcyjne charakteryzują się takimi parametrami jak:
indukcyjność, reaktancja, prąd maksymalny, częstotliwość pracy oraz dobroć. Bardzo ważną zasadą, którą należy zapamiętać sobie do końca życia jest to, że wszystkie elementy indukcyjne pracują tylko przy napięciach i prądach zmiennych. Elementy tego typu mają bardzo szerokie zastosowanie w wielu układach m.in. rezonansowych. W połączeniu z kondensatorem można uzyskać prosty filtr dla przebiegów o zmiennej wartości. Jeżeli chodzi o zastosowania sprzętowe, wykorzystywane są w zwrotnicach głośnikowych, jako elementy przeciwzakłóceniowe w filtrach sieciowych lub w zasilaczach impulsowych (m.in. komputerowych).

PostHeaderIcon Diody półprzewodnikowe

Pierwszym elementem półprzewodnikowym stosowanym w elektronice jest dioda. Wszystkie diody charakteryzuje fakt, iż jest to złącze typu p-n, czyli zawiera dwie elektrody, tj. dodatnia anoda oraz ujemna katoda. Nazywa się je półprzewodnikami, ponieważ mogą znajdować się w dwóch stanach pracy: przewodzenia lub nieprzewodzenia. Wszystko to zależy od wartości napięć lub prądów na złączach tego elementu. Diody charakteryzuje taki parametr jak napięcie przewodzenia oraz maksymalny dopuszczalny prąd, który jej nie zniszczy oraz moc. W zależności od zasady działania można wyróżnić kilka rodzajów diod np.: prostownicze, impulsowe, led, Zenera, Schottky\’ego, pojemnościowe. Każda z nich ma swoje określone charakterystyki oraz parametry pracy. Diody prostownicze wykorzystuje się głównie w zasilaczach. Jako stabilizatory napięcia pracują diody Zenera, natomiast świecące to są diody led. Oczywistym jest też, że każdy typ ma swój określony wygląd oraz rodzaj obudowy. Diody prostownicze można spotkać pojedynczo lub połączone ze sobą tworząc wtedy mostek prostowniczy. Diody led natomiast mają różne barwy świecenia, w zależności od podanej wartości napięcia.