Archive for the ‘Elektronika’ Category

PostHeaderIcon Mostki prostownicze

W poprzednim tekście opisane zostały diody półprzewodnikowe, były wśród nich także diody prostownicze. Otóż kiedyś okazało się, że łącząc ze sobą cztery diody prostownicze w odpowiedni sposób, uzyskujemy tzw. mostek Graetz\’a. Nawa ta pochodzi właśnie od Pana, który to odkrył. Dzięki temu mamy możliwość bardzo dobrej przemiany prądu zmiennego na prąd stały. Taki mostek prostuje zarazem dodatnie oraz ujemne pół fale przebiegu sinusoidalnego. Tego typu mostki są obecnie bardzo popularne, ponieważ cztery diody połączone ze sobą, zalewane są w jednej obudowie, a do podłączenia wystają tylko nóżki. Nie musimy sami bawić się w łączenie pojedynczych diod. Do tego na każdej obudowie jest opis która nóżka do czego ma być podłączona. Jak wiadomo musimy podłączyć dwa bieguny prądu zmiennego i mamy dwa wyjścia dodatnie oraz ujemne prądu stałego. Podstawowym parametrem, który należy brać pod uwagę jest maksymalny przepływ prądu, ponieważ im większy, tym diody bardziej się nagrzewają. Trzeba też odpowiednio dobierać napięcie pracy, chociaż głównie dostępne są mostki o dosyć wysokich progach, rzędu 50V, 100V czy nawet 400V albo 600V.

PostHeaderIcon Rezystory

Rezystor jest to nieduży element elektroniczny, który ma jakąś określoną wartość rezystancji. Dokładniej mówiąc stawia opór w momencie, gdy zaczyna przepływać przez niego prąd elektryczny. Jednostką rezystancji jest ohm, a wartości rezystorów mieszczą się w granicach od
1 do 10Mohm. Podstawowe parametry na jakie musimy zwracać uwagę podczas ich doboru to:
rezystancja nominalna, tolerancja, moc znamionowa, napięcie graniczne oraz temperaturowy współczynnik rezystancji. Oprócz wartości elementu, bardzo ważna jest właśnie tolerancja, która mówi nam o tym, w granicach ilu procent może odbiegać rezystancja elementu. Popularnie spotykane są rezystory o współczynniku tolerancji 5% lub dokładniejsze 1%. Jeżeli chodzi o moc znamionową elementu, tutaj najczęściej stosowane są o mocy 0,25W, czasem również 0,5W, 1W, 2W, a nawet 5W. Spotkać można różne rodzaje rezystorów: węglowe, metalizowane, drutowe czy ceramiczne. Najczęściej jest tak, że węglowe mają tolerancję 5% , a metalizowane 1%, oba typy moc od 0,25-2W. Rezystory ceramiczne są już o większej mocy minimum 5W, maksymalnie nawet 50W. Należy również dodać, iż rezystory o mocach 0,25-2W swoje wartości mają podane w tzw. kodach paskowych, lecz nie trzeba znać ich na pamięć, wystarczy tylko multimetr z pomiarem rezystancji.

PostHeaderIcon Kondensatory

Kondensator jest to bardzo ciekawy element elektroniczny, spotykany w każdym układzie. Podczas pracy gromadzi ładunek elektryczny, po to by móc go za chwilę przekazać dalej. Czasem też działa na zasadzie filtra, który przepuszcza tylko prąd stały lub zmienny. Możemy wyróżnić kilka rodzajów kondensatorów, najpopularniejsze z nich to: elektrolityczne lub stałe takie jak: ceramiczne, foliowe, styrofleksowe, poliestrowe lub tantalowe. Różnią się one między sobą budową, a dokładnie rodzajem stosowanego dielektryka wewnątrz obudowy. Najważniejszą jednostką pomiarową kondensatorów jest pojemność wyrażana w faradach. Wartości wyrażane są od pikofaradów do mikrofaradów. Podstawowe parametry tych elementów to: pojemność, temperatura pracy, rezystancja znamionowa oraz znamionowe napięcie pracy. Bardzo szczególną uwagę należy zwracać na napięcie pracy, ponieważ w momencie gdy jest ono za wysokie możemy szybko uszkodzić ten element. Jeżeli chodzi o zastosowanie to jest ich bardzo wiele. Kondensatory mogą pełnić funkcję filtracji lub odsprzęgania zasilania bądź separacji np. składowych stałych. Różne typy używa się w różnych układach np. zasilacze sieciowe klasyczne lub impulsowe, układy audio, obwody w.cz., generatory, filtry i wiele innych.